neke univerzalne istine
09.08.2007.

Sve ima lice i naličje kao što novčić ima glavu i rep. Ljudi obično vide život kao jednodimenzionalan, vide samo lice a gube iz vida naličje. A svi živimo u svijetu suprotnosti ili polarnosti, noć i dan, muško i žensko, Yin i Yang…

Što je veće lice, veće je i naličje, a to znači sve što je pretjerano na površini, pretjerano je i na pozadini.
Pažljivo gledaj lice, prednju stranu svega. Na površini je maskirana suprotnost posmatranog. Znamo da suprotnost postoji, oduvijek je bila tamo.
Onaj ko pokazuje samo nasmijano lice, skriva svoju nesigurnost.
Onaj ko pokazuje samo ljutnju, skriva svoj strah.
Onaj ko pokazuje samo tugu, skriva svoj potencijal radosti.
U kontaktu s ljudima, traži suprotnost u svemu i bilo čemu. To će ti omogućiti da saznaš kraj priče prije završetka prvog poglavlja.
Ako sve zvuči previše dobro da bi bilo istinito, onda je vjerovatno tako!

Sve što ima početak ima i svoj kraj. Ovo je zamka za mnoge ljude. Lako nas ponese i sreća i tuga, pa imamo tendenciju da gajimo samo jedno, isključujući drugo. Ali sve što je stvoreno, biva uništeno, prije ili kasnije. Ništa ne traje vječno. Poslije kiše dolazi sunce, kaže narodna. I obrnuto. Dan postaje noć i noć postaje dan dovoljno skoro. Zato trebamo slijediti prirodne tokove.

o Zakonu Karme, Jedinstva suprostnosti i Lične odgovornosti, čitajte dalje na www.zakonprivlacnosti.com