Bilježnica Blog

Doba virusa

Pisati, to je jedino ostalo. Istresi sve što imaš, iako si možda prazan. Dani liče jedan drugom kao jaje jajetu. Pandemija koronavirusa je još u toku, i svi smo zaledjeni u vremenu. Više se...

Svijet uma

„Nema ništa loše u razmišljanju. Nema ništa loše u ulasku u svijet uma, sve dok znate da ulazite u svijet iluzije i znate da je samo sadašnji trenutak istina života. Tada se možete u...

Attachment

Potreba da se ispoljiš, da stvaraš, radiš, pišeš.. da nešto postigneš. Šta je to nešto, što će ti donijeti smirenje, osjećaj ispunjena, sreće…? Kao kad dobiješ oveću svotu novca, pa pun sebe kupuješ sve...

Osjećaj krivice

Kako god okreneš, ostaneš neshvaćen. Djeluješ hladno, nadobudno, bezosjećajno, da te nije briga ni ta koga. Lako je tebi, kao da kažu. Ponašaš se kao tutor, gledajući s visine na njih jadne, kritikuješ svaki...

Predrasude

Očima mojim pogledaj,usnama mojim okušaj, dušu moju pronosaj, molim te, bar pokušaj! Rječju mi mojom prozbori,ćutanje oćuti mojei srcem mojim zakucaj,molim te, bar pokušaj! Zastave ponesi moje, i mojim se cvijećem okiti,al’ tajne moje...

Ključ koji otvara sva vrata

Odavno nisi ništa novo naučio i pored tone informacija kojima ti je mozak i sva čula izloženi svakodnevno. Nedostaje fokusa na ono bitno, a šta spada pod “bitno” je, takodje, … upitno. Mnogo je...