Ako je vjerovati, u prošlom životu sam bila negdje u Texasu, otac mi je bio