Tagged: knjige

Čitamo knjige: Proces prisutnosti

Čitamo knjige: Proces prisutnosti

Michael Brown, Proces prisutnosti, knjiga koja se preporučuje. Mislim da je ova knjiga pretkrenica koja je donijela zaokret u proučavanjima i sa tehnika samopomoći preusmjerila fokus na duhovnost i filozofiju i validniji materijal za...

Čitamo knjige: Kvantni uspjeh

Kvantni uspjeh – Dnevnik uspjeha   1.Zakon očitovanja: Šta ste skloni opažati o sebi? Pozitivna ili negativna samoopažanja? o rješavanju finansijske situacije? najvažniji poslovni cilj? Koliko vremena dnevno provodite svjesno usredotočeni na njegovo uspješno...