Dopuštam, biram, odlučujem. Nailazim na tehniku Ho’oponopono koja se svodi na izgovaranje četiri riječi: Hvala,