Najbolje objašnjenje zodijaka ikad

Iz knjige Inicijacija

Četiri lica Boga – to jest četiri osnovne tačke – u zvezdanom svodu, u božanskom stanju bića, su:

Najbolje objašnjenje zodijaka ikad 3

Svako lice Boga, svaka osnovna tačka nebeskog svoda, sadrži u sebi tri vida neispoljenog božanstva, i tako postaju dvanaest znakova zodijaka: Tri vatrena vida prvog lica Boga, prve grupe, otkrivaju se u tri sazvežđa po imenu Ovan, Lav i Strelac. Lav je prvo ispoljenje .Boga i shodno tome veliki otac celokupnog zodijaka. Zato sva tri ispoljenja prvog lica Boga imaju očinski, životodavni karakter. Ovan zrači vatru mladosti, plodnu moć mladog oca koji prodire u nedra prirode, budi novi život i pokreće. Ovan je moć proleća koja je po svom uticaju isto tako divlja i nehajna, tako pohotljiva kao i sam ovan.

Najbolje objašnjenje zodijaka ikad 4

Lav je vatra savršeno razvijenog, dostojanstvenog i uglednog čoveka, zrelog oca koji zrači svoju stvaralačku moć, ljubav i toplinu prema svoj svojoj deci dok ih odgaja s brigom punom ljubavi. Lav je moć leta. Kentaur (Strelac) je biće koje je nadraslo svoju životinjsku prirodu, nadvladalo svoje fizičke žudnje i usmerilo svoju svest ka uzvišenom cilju. Njegovo zračenje je vatra duha mudrog i blagog oca koji nastavlja da pomaže svojoj zreloj deci svojom duhovnošću, valjanim mislima i razboritim savetom. Kentaur ili Strelac je duhovna vatra misli, moć poodmaklih godina, zime. Tri vida druge grupe, zemaljsko-materijalnog lica Boga, su: Bik, Devica i Jarac. Sve tri manifestacije ovog lica Boga otkrivaju majčinski karakter.

U proleće bik stoji na zelenoj livadi, i sva priroda je okićena divnom odećom mlade na dan venčanja, spremne da primi svu plodnu moć svog mladoženje. Zračenje zodijackog znaka Bika omogućava zemlji da primi vatrenu životnu silu i pusti je da se ukoreni. Tako je božansko seme u stanju da se otelovi u zemaljskom telu. Bikovo zračenje omogućava božanskom ja, stvaralačkom principu, logosu, da postane telesan. Bik budi moć začeća u materiji – u ženki vrste prizivajući mladu da bude spremna. Bik predstavlja onaj vid uvodnog materinstva u kome je buduća majka spremna da začne. Devica je neukaljana kraljica nebesa, boginja majka prirode koju mužjak nikad nije dotakao a ipak je trudna s bezbrojnim bićima koja se rađaju iz njenog božanskog tela. Moć znaka Device je plodnost prirode i zato se ona prikazuje kako nosi u ruci klas žita s pet zrna. U mističnom svetu Devica je ljudska duša koja, očišćena od sve zemaljske nečistoće, postaje neokaljana i prima božansko seme od duha Boga. Tako ona čeka božansko dete u kome su oba principa – božanski i materijalni – smešani u savršeno jedinstvo. Tako je Devica trudna, noseći vid materinstva

Najbolje objašnjenje zodijaka ikad 5

Treći vid zemaljskog lica Boga je Jarac, Ta životinja živi u predelu najčvršće materije na zemlji, kamenju, stenama i oblucima. Centripetalna sila zakona materije izaziva da materija dostigne najviši stepen tvrdoće i shodno tome da se kristalizuje. U kristalu materija nadvladava sebe samu, gubeći svoje prvobitne karakteristike neprozirnosti i postajući potpuno providna. U kristalu materija otkriva prvobitne geometrijske oblike stvaralačke sile. Dete je takođe zgusnut, kristalizovan oblik božanske stvaralačke životne sile. Kroz zakon materije, kroz centripetalnu, sažimajuću moć koncentracije, dostignuće božanskog ja, božansko dete – svest – rađa se u duši čoveka. Dokle god čovek poistovećuje svoju svest sa svojim animalnim instiktima nalik je staji u kojoj životinje žive. U toj staji, okruženo životinjama, mora da se rodi božansko dete – božanska svest. To se događa preko koncentrišućeg dejstva znaka Jarca. Jedini put koji može da vrati čoveka u jedinstvo, u izgubljeni raj, je put koncentracije. Zato se rođenje božanskog deteta slavi u mesecu kad sunce stoji u znaku Jarca. Zračenje tog centra sile pomaže čoveku da u potpunosti ispolje i postignu božansko u materiji i kroz materiju – u telu. Jarac je porođajni vid materinskog. Tri vida treće grupe, gasovito lice Boga, su Blizanci, Vaga i Vodolija. Gasovito stanje sjedinjenja koje izvire iz ovog zračenja daje pokret. Zato su ova tri sazvežđa povoljna za ispoljavanje sila koje zahtevaju slobodan i neometan pokret. One su duhovne po karakteru. Znak Blizanaca nosi u sebi dve polovine drveta poznavanja dobra i zla. Njegovo zračenja ima uticaja u dva pravca. Ono izaziva da čovek gleda levo i desno da bi sakupio znanje i iskustvo. Ono izaziva da se čovekov put kroz život razgranava kao grana drveta. Čovek kreće da traži znanje na najvećim stranputicama koje vode u raznim pravcima. Tražeći iskustvo, ljudi žele da vide sve, čuju sve, nauče sve. Zračena sila Blizanaca se ispoljava kao nagon za učenjem. Zračenje sazvežđa Vage tera sve u ravnotežu. Sva iskustva koja je čovek sakupio se postavljaju na tasove vage i mere. Ono što je vredno se zadržava; šta je bezvredno odbacuje se. Uticaj vage je harmonija, razvijanje čovekovih moći razlikovanja i opažanja i dovođenje dvostranih sila Blizanaca u ravnotežu. Znak Vage zrači zakon ravnoteže i pravde u trodimenzionalni svet. On je ispoljavanje zakonodavnog znanja.

Sazvežđe Vodolije zrači znanje koje je sakupljeno pod znakom Blizanaca, izmereno u Vagi, utvrđeno kao vredno i uzakonjeno. Zračena energija tog znaka ne podnosi nikakve smetnje ni prepreke i ne zna ni za kakve granice. Vodolija daje, prenosi blaga na druge, neumorno prosipa vodu života iz svog suda, puštajući da njeni talasi teku do najudaljenijih svetova. Ti talasi su sveoživljavajuće visoke frekvencije duha. Vodolija je ispoljavanje neometanog duha oslobođenog svih okova. Tri vida treće grupe, vodenog lica Boga, su: Rak, Orao (Škorpija) i Ribe. Tri ispoljenja ovog lica Boga imaju emotivni karakter koji se ispoljava u osećanjima. Zodijački znak Rak simbolizuje malo vode u rupi u kojoj rak živi. Pošto uhvati svoj plen napolju, on se povlači u svoju rupu da ga svari. Svest koja je usmerena prema spolja da bi našla duhovnu hranu povlači se da svari i preobrazi svoj plen – utiske koje je sakupila – u pročišćena i organizovana iskustva. Zračena sila zodijačkog znaka Raka ispoljava se kao samoposmatrajuća, samoanalizirajuća svest pojedinca koji traga za istinom. Znak Škorpije – Orla predstavlja veliku prekretnicu kad se crv koji gamiže preobražava u orla koji visoko leti, oslobođen, biće koje se probudilo i postalo svesno u božanskom ja. Crv – Škorpija – mora da se ubije da bi postala orao. Zato ovo sazvežđe ima dvojno ime. U svom neoslobođenom stanju on se zove Škorpija po životinji koja može sebe da ubije sopstvenom žaokom; u svom oslobođenom stanju on se zove Orao, simbolišući slobodnu dušu koja leti visoko iznad materijalnog sveta kao božanski soko Horus. Zračenje ovog sazvežđa je pokretna sila, sila života, koja se ispoljava u ovom obliku kroz vodu – kroz telesne tečnosti. Ta sila omogućava duhu da se zaodene u materiju da bi se iznova rodio u telu. Ta energija je prvobitna zmija iskušenja, koja zavodeći primamljuje duh u materiju i prouzrokuje njen pad iz rajskog jedinstva. Kad se, međutim, umesto da deluje na materijalnoj ravni ta sila transformiše i preobražava, postajući čisto duhovna, seksualna žudnja se preobražava u uzdižuću silu koja pomaže paloj svesti da se vrati u rajsko jedinstvo. Bez te sile nijedna svest koja je ispala iz jedinstva ne može da pronađe put kojim će se vratiti u Boga! Voda ovog sazvežđa je kao močvara u kojoj se skriveno vrenje nastavlja i preko koje, a da u stvari ne gore, igraju male vatrene svetlosti lutalice.

Ribe žive u beskrajnom okeanu. Iako ponekad stižu do površine, one ponovo zaranjaju i nestaju u neizmernim dubinama. Prava priroda čoveka je slična okeanu. Njegova svest je na površini, ali daleko veći i dublji deo njega leži u nesvesnom odakle potiču razlozi i koreni njegovih misli, reči i dela. S druge strane, osoba koja je dostigla iskupljenje i ostvarila potpuno i savršeno poznavanje sebe, čija svest je posvećena u njegovom božanskom ja i postigla ostvarenje u svom ja, više nema podsvest i nadsvest. To će reći da više ne postoji deo njega koji je nesvestan. Slikovito govoreći on pliva, potpuno svestan, u dubinama bezgraničnog okeana božanske sve-svesti. Ono što neoslobođena osoba prepoznaje-ili vrlo često ne prepoznaje-kao “nesvesno”, postalo je njegov dom i deo u kome je on savršeno svestan. Dva ispoljenja pola – muško i žensko – su isto tako srećna kao dve bezbrižne ribe u okeanu savršene harmonije. Uticaj znaka Ribe je oslobađanje, utapanje ličnog u bezlično, u dubine bezgraničnog ja, u božansko i neraskidivo jedinstvo jednog bića koje je sve. Veliko delo oslobađanja se završava zračenjem ove sile, oduhovljenje materije je ostvareno. Vidiš, tri vida svakog trougla su povezana; počinjući na materijalnoj ravni, oni napreduju naviše u pravcu oduhovljenja. Ali, ne postoji samo odnos između tri vida svakog lica Boga; četiri trougla su u stvari tako povezana da su njihova središta istovetna. Na taj način oni sačinjavaju zodijački krug dvanaest otkrovenja, takvih da razni vidovi četiri trougla obrazuju međusobno povezani niz stupnjeva u razvoju i napretku. Zatim, postoji još i treća veza između pojedinih sazvežđa, naime ona između suprotnih sazvežđa, od kojih je svako komplementarna polovina druge. Najpre, hajde da raspravljamo o odnosu stupnjeva u razvoju. Niz prirodno počinje sa sazveždem Ovna, pošto početak svih izražavanja života – i otuda početka proleća – leži u Ovnu. Ali treba da obratiš pažnju na činjenicu da postoje dva “početka proleća”, jedan apsolutan i jedan relativan. Svako ispoljavanje života – uključujući i zemlju i sva bića koja na njoj žive – nosi u sebi “apsolutan početak proleća” ili “tačku proleća”. Ta apsolutna prolećna tačka je nezavisna od spoljnjeg sveta. S druge strane, relativna prolećna tačka zavisi od položaja zvezda u nekom datom trenutku. Tako zbog raznih kretanja zemlje ona ne ostaje na istom mestu, već stalno menja svoj položaj. Ući ćemo u sve to detaljnije kasnije.

Znaci zodijaka teku ovim redosledom: Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Devica, Vaga, Škorpija – Orao, Kentaur, Jarac, Vodolija, Ribe. Sve što se zgušnjava u materiju se ispoljava na materijalnoj ravni i prolazi u svom sopstvenom životnom veku kroz puni krug zodijaka. Život pojedinog ljudskog bića je jedan veliki period koji je podeljen na manje periode – detinjstvo, mladost, zrelost i starost: oni se sa svoje strane razbijaju u još manje periode: godine, godišnja doba, mesece, nedelje i, najzad, dane. I svi kraći periodi čovekovog života – dani, godine i tako dalje takođe prolaze kroz pun krug zodijaka. Njegovo rođenje odgovara Ovnu. Zatim, jedan za drugim, on prolazi kroz sve znake zodijaka, dostižući zrelost u Lavu i umirući pod znakom Riba kad nestaje s materijalne ravni.

Upravo na isti taj način počinju naši dani s buđenjem iz sna i pojavljivanjem na svetu. Dan se razvija, dostiže zrelost i tačku kulminacije u podne a onda počinje da opada. Posle daljih promena dolazimo do večeri kad napuštamo svoja tela da bismo se odmorili i spavali, povlačeći svoju svest u sebe i padajući u san – baš kao što činimo na kraju naših zemaljskih života kad napuštamo svoja tela poslednji put. Svaki period ima svoj početak, razvoj, kulminaciju, opadanje i nestanak.

Pojedini znaci Zodijaka imaju sledeće osnovne karakteristike: Ovan se brine za to da se nešto uopšte pojavi ili rodi u ovom svetu, a to podjednako važi i kad pravo vreme rođenja ne pada pod znak Ovna! To je zato što svako rođenje, bez obzira na spoljni svet i naravno bez obzira na razna sazvežđa, nosi u sebi moć početka, a tu moć mi zovemo Ovan i napolju, u zvezdanom svodu, i unutar svakog pojedinog bića. To je apsolutna strana Ovna u svakom stvorenom obliku. A taj odnos je potpuno isti sa svim drugim sazvežđima, sa svim ispoljavanjima života, i sa svim vidovima četiri lica Boga. Uvek postoji jedno unutrašnje, apsolutno ispoljenje, i jedno spoljno, relativno ispoljenje.

Posle rođenja svako novo biće mora da pusti korene gde god da je. To ono čini uz pomoć Bika. Novo biće uzima hranu i vari je. To mu obezbeduje materijalnu vezu koja ga spaja sa spoljnim svetom i stvara put snabdevanja hranom za njegovo telo.

Pod uticajem znaka Blizanaca, novo biće počinje da sakuplja iskustvo, i njegov put počinje da se razilazi i deli račvajući se svakojako kao grane nekog drveta. Biće se razvija u različitim pravcima i stiče opsežno znanje.

U Raku ono se ponovo povlači u svoju kuću da svari svoje duhovne tekovine – iskustva koja je sabrao. Počinje da se razvija njegovo unutrašnje jezgro.

Kroz životodavni, vatreni uticaj Lava, biće sazreva i stiče dostojanstvo. Ono razvija svoje moći i sposobnosti i ispunjava svoju zemaljsku dužnost začinjanja nove generacije. Ono postaje otac porodice.

Devica donosi žetvu. Čovek donosi plodove svojih napora u svoj ambar. U dubinama njegove duše razvija se božansko dete – sveobuhvatna ljubav.

U Vagi se mere njegova dela, pozitivno i negativno dato na poverenje i zaduženo jedno naspram drugog. Njegova pažnja se usmerava na obe strane, jednu svetovnu i drugu duhovnu. U sebi on postavlja ta dva sveta u savršenu ravnotežu, pokrećući delovanje unutrašnjeg, božanskog zakona koji stoji iznad i izvan svega što je relativno.

Znak Škorpije donosi sunčevu prekretnicu, veliki preokret. Čovek mora da oduhovi božansku stvaralačku moć koja se dotad ispoljavala u njemu kao pokretački instinkt i nagon. On sad mora da upotrebi tu božansku stvaralačku moć u službi drugih. To znači da mora potpuno da nadvlada svoju ličnost. On doživljava mističnu smrt svoje osobe, zatim uskrsnuće i besmrtnost u duhu. Od sad pa nadalje on prestaje da služi materijalizmu. Visoko iznad zemlje, u potpunoj duhovnoj slobodi, on leti kao orao, kao sveti soko Horus.

Kroz uticaj Kentaura on postaje veliki učitelj kao sam Kentaur, biće koje je nadraslo životinjski nivo, biće koje sad upotrebljava svoje životinjsko telo samo da bi brže doseglo veliki cilj koji jasno vidi pred sobom. Njegove misli presecaju kao munja teške oblake tmine i neukosti. On prenosi svoja iskustva dalje na sledeću generaciju.

U znaku Jarca u čovekovom srcu se rađa božansko dete sveobuhvatna ljubav. Ono postaje istovetno s božanskim ja i svesno u njemu. Kako božansko dete koje je rođeno u njegovom srcu postaje vidljivo, čovek postaje bistar kao kristal. U svojim rečima i delima on otkriva sveobuhvatnu ljubav.

U Vodoliji biće prosipa i razbacuje svoja blaga. Ono je postalo sjajno, blistavo dete Boga koje je iznad i izvan seksualnosti. Zračeći sebe samog ono je izvor najviše božanski duhovne moći. Proces preobraženja i dematerijalizacije počinje.

U znaku Riba živo biće doživljava ponovno ujedinjenje sa svojom skrivenom komplementarnom polovinom. To znači, naravno,da se materija raspada. Biće se vraća svom božanskom domu, sveobuhvatnom jedinstvu, Bogu. Njegova svest neosetno i postupno klizi u kosmičku svest, ono odbacuje svoje telo i završava svoj zemaljski život. To je put koji sledi svaki pojedinac, čak iako možda još nije dosegao najviše nivoe svesti. Stupnjevi razvoja mogu da se razlikuju, ali je krug razvitka uvek isti.

Hajde da sad pogledamo kako suprotni znaci Zodijaka dopunjuju jedan drugog:
Moćna, plahovita snaga Ovna se uređuje Zakonom Vage koja ukroćuje Ovnove slepe sile i usmerava ih u prave kanale.
Nevestinska moć znaka Bika dopunjava i zadovoljava instinktivni stvaralački nagon Škorpije.
Materinska je sila Raka, povlačeći se u zaklon sopstvenog ognjišta i doma, komplementarna “druga polovina” kristališućeg, porođajnog zračenja Jarca. Novorođeno dete pripada majci.
Očinsko zračenje Lava nalazi svoju “drugu polovinu” u detinjasloj moći Vodolije. Otac izdržava, štiti i obrazuje dete.
Mladić u znaku Blizanaca sa svojom željom da uči, prima znanje za kojim žudi od velikog učitelja, Kentaura.
Nebeska Devica, noseći božansko dete u svojoj svetoj materici, prima hranu od mističnog sveta dve Ribe.