Ovo je jedna od retkih želja koje mi se mogu ispuniti. Dakle, na posao! Možda