Category: Ratni zapisi

Zapisi za vrijeme agresije na Vlasenicu 1992-ge

0

Ratni zapisi – Noć u logoru

Pala je noć. Nakon što smo nešto prezalogajili, polegnemo. Žene iz grada su donosile hranu, tako da smo je sad-za sad imali.Beton je bio go i hladan. Sreća je bila da smo imali 2-3...