tragovi Archive

28

Živi

Da li je to objavljivanje na netu samo  za sebe,  neki egoistični čin, čisto da se ostavi trag i nešto za podsjećanje …