Šta radim ovdje

Gdje god dodješ pitaš se “Šta radim ovdje?”

Šta napraviti sa svojim životom? Puteva je mnogo, mostova, prostora i vremena. A ti se osjećaš kao u vakuumu, kao riba na suhom, kao list na vjetru. Sasvim si zbunjen, zatečen životom.

 

Komentariši