Ratni zapisi – Drugi dan u logoru

1130_003Počeo je drugi dan tamnovanja.
Ujutro rano četnici nas pustiše van da se umijemo. Izlazili smo u grupama, jer je vani bila samo jedna česma.
Prvo su išla djeca, onda žene, i na kraju muškarci. U grupama je bilo 10-20 osoba.
Isto tako bi nas puštali i na WC.
I danas su pristizale nove žene i djeca u logor. Većinom su se sami predavali četnicima, a oni bi ih, nakon toga privodili u logor.
Tog su dana, dakle sedmog juna 1992. pristigle i daidžine kćerke i žena, snaha i djeca. Bilo je tu masa poznatog svijeta. Svi smo bili kao stado u toru.

Ovaj dan je prolazio nekako sporo, ali to mi je odgovaralo. Željela sam, u stvari, da nikad i ne prodje. Plašila sam se noći koja dolazi. Ako ovo tamnovanje duže potraje mogla bih i ja doći na red za odvodjenje i zlostavljanje. A to mi izgleda nekako gore od same smrti.
Muslimanke iz grada su jos uvijek donosile hranu svojima u logoru i na licima im se jasno vidio izraz saosjećanja i žaljenja. Izraz tuge zbog patnje svoga naroda. Znale su da ni njih ne čeka ništa bolje. Poneki uštipak, komad pite ili keks došao bi i do nas, pa nismo gladovale.

Komentariši