Popis

“Bosanskim jezikom govori 52.86 % stanovnika BiH, hrvatskim 14.6 % stanovnika, srpskim jezikom govori 30,76% stanovnika,  dok ostalim jezicima govori 1.57 % stanovnika.”
Svi SERU na istom jeziku.

Komentariši