O, vi, sami…

O, vi, sami,
svakoga dana,
malo na javi,
više u tami…
Sa sobom zborite,
sebe dvorite,
ponekad korite
i neprestano borite
za vazduh…

O, vi, mudri,
sa drugim ja,
što poraze prizna’,
eglen vodite…
Vi sanjate budni,
drugima ste čudni
i prilično uzaludni…

O, vi, dobri,
bili ste uvijek
nekome uzor,
nečega uzrok…
Vi nadu gajite,
iskru svjetla palite
istinom se bavite
i samo čast slavite…

O, vi, sami,
vi niste sami,
nastavi dalje,
nadu ne gubi
pravdu zadovolji
ljubav priljubi…

Komentariši