Ne postoji vrijeme, postoji samo Sada

11.02.2007.

logo.28549Sve se dešava Sada. Ti se sjećaš svoje prošlosti Sada. Ti sanjaš o svojoj budućnosti Sada. Ti učiš iz svoje prošlosti Sada. Kada si bio u prošlosti i tada je to bilo Sada. Ti Sada ideš prema svojoj budućnosti, ti ćeš Sada stići u svoju budućnost, ti ćeš Sada živjeti u svojoj budućnosti.
Ti si uvijek Ovdje, Sada. Ti ne možeš biti nigdje drugo. Postojanje, bitisanje je samo Sada. Ne postoji ništa drugo što možeš učiniti u drugo vrijeme osim Sada. Pokušaj. Učini nešto juče ili sutra Sada. Nemoguće!
Možeš Činiti i Biti samo Sada.
Sve je sada.
Čak i ono ‘sutra’ se dešava Sada .
Je Sada.

Komentariši