Živi

Da li je to objavljivanje na netu samo  za sebe,  neki egoistični čin, čisto da se ostavi trag i nešto za podsjećanje na minulo vrijeme na ovoj planeti ? Jer, sa zebnjom svjedočiš onome što su rekli ini pisci i nepoznati autori o prolaženju vremena i o zaboravu. Da vrijeme prolazi dokaz su bolna…

Kako?

Misao zaustavljena u samom začetku. Ona zna da kuda god da krene to bi bilo mučenje. Bolje je da stoji. Ili da ne postoji? Može li misao da ne postoji? Kako smo se podijelili na misao i onoga ko misli, logično je da se o misli priča kao o nečemu…

MVC

znači, model view controller. Programiranje. Ne znam zašto se ta tema redovito ponavlja zadnje 3 decenije. Kao da tu ima nešto što treba naučiti, ali napredak je zanemariv. Čovjek se ne osjeća programerom, a ipak se nekim čudnim okolnostima stalno obre u školama i na kursevima gdje se uče programski…

Kako voljeti sebe?

Koliko god materijala pročešljao, koliko god videa odgledao, koliko god knjiga pročitao… jedna ista tema se ponavlja: ljubav prema sebi. Ako niste zadovoljni životom, objašnjenje iz tone njuejdžeovskih materijala je da ne volite (dovoljno) sebe. Iz toga proizilazi da ti, ne da ne voliš sebe… ti sebe ne podnosiš. To što činiš sebi niko…

Hvatanja zlikovaca u direktnom prenosu

18.11 Pooštrene sigurnosne mjere i kod nas. Postoji osnovana prijetnja, jedna osoba uhapšena u odsustvu, a na TV se vrtiše red upozoravajućih izvještaja, red reklama.. nekako mi više reklama (konzumerizam naš dragi) E, otkako me onomad, 2009. navedoše da se bezveze vakcinišem protiv svinjske gripe, kad su isto ovako paničili,…

Minimizirana

Gotovo neprimjetno dani se pretvore u mjesece, a mjeseci u godine - iščekivanja. U borbi sa samim sobom čovjek obično izgubi. Izgubi jer je podijeljen na ono što jeste i na ono što bi trebao biti. U jazu izmedju to dvoje nalaze se svi njegovi konflikti, patnja, tuga, očaj.  I nada…

O sigurnosti

Čudim se ljudima koji djeluju sigurni u ono o čemu govore. Ja nikad nisam. Da li treba sumnjati baš u sve? Stavljati znak pitanja na sve što čuješ, vidiš, pomisliš? Jer, ako to isto prenosiš drugima,  transmisija se u svakom slučaju iskrivi. Jesu li naša čula, misli i osjećaji varljivi? Kome ili čemu…

Drugorazredno biće

Taj osjećaj nedovoljnosti, neispunjenosti... osjećaj da vrijeme izmiče, a još uvijek nemaš svoju bazu, svoj original života. Neki "ostvareni" likovi podstiču na razmišljanje, slažeš se sa njihovim vidjenjem stvari, tako ih promoviraš, prevodeći njihove riječi... ali to ne pomaže da imaš sebe, niti znaš šta je to šta, zapravo, hoćeš. Šta je…