BA Archive

5

Nedovršeni dnevnik

Pitam se da li smem da pišem ovo što sam naumila. Jer, ova okupatorska vojska odvodi u nepoznatom pravcu i …